วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

73. Xerosis

ชาย 40 ปี Alcoholic dependence มีผื่นเป็น ๆ หาย ๆ ที่แขนและมือ 2 ข้าง ดังภาพ เป็นอะไรครับ


Xerosis is a medical term for dry skin. When it results in skin that is scaly and itchy, the condition is called pruritus. This occurs when natural moisture is drawn out of the outer layer skin can seen dehydrated skin, shrunken, line, wrinkle, cracks, redness, scaling
Causes Xerosis can be caused by many factors, including:
- washing with excessively hot water
- using nonmoisturizing soap
- showering or bathing more than once a day
- bathing for long periods of time.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น