วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

119. Scleroderma/GI and pulmonary manifestation

หญิง 30 ปี Underlying systemic scleroderma เหนื่อยง่ายขึ้น 1 เดือน รับประทานอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอาเจียนตลอด เป็นมา 3 วัน PE: No dyspnea, H: regular, L: clear, Abd: soft, not tender no mass, CXR ดังนี้ ขอถามสาเหตุของการเหนื่อยและรับประทานอาหารแล้วอาเจียน

2 ความคิดเห็น:

  1. ILD lung, gastroparesis

    ตอบลบ
  2. อาเจียนก็เคยมีคนโดน long case มาแล้วอย่างแรกที่คิดถึงคือ Renal failure with uremia เลยคิดว่า น่าจะมี Renal crisis ทำให้เหนื่อย + อาเจียน

    ตอบลบ