วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

126. Eosinophilia

หญิง 60 ปี DM on metformin, ASA ไข้ บวม 3 วัน CBC with PBS ดังนี้ stool exam: not found parasite คิดถึงอะไร ต้อง W/U อะไรต่อ?

Eosinophils ปกติมี1 to 3 % ของ WBC หรือไม่เกิน 350 cells per cubic millimeter สาเหตุมีได้มากมาย
-Mild (351 to 1500 cells per cubic millimeter)
-Moderate (>1500 to 5000 cells per cubic millimeter)
-Severe (>5000 cells per cubic millimeter)
ซึ่งในผู้ป่วยนี้เข้าได้กับ Severe รวมทั้ง clinical setting ในผู้ป่วยก็ยัง R/O eosinophilic cellulitis หรือ eosinophilic fasciitis ไม่ได้
สาเหตุส่วนใหญ่ทั่วโลกได้แก่ helminthic infections, ส่วนในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นจาก atopic disease

http://content.nejm.org/cgi/content/full/338/22/1592

1 ความคิดเห็น:

  1. EO ที่มากกว่า 500 เรียกว่า eosinophilia พบใน ID(parasite),Allergy,CNT,Adenal insuf, Hematologic cancer คนนี้มีไข้ + ปวดบวมตามตัว คิดถึง eosinophilic faciitis จะ try steroid

    ตอบลบ