วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

113. Thrombocytopenia

ชาย 50 ปี pre operation lab เนื่องจากเป็น Indirect inguinal herniation ผิดปกติมี platelet ต่ำ ตรวจซ้ำก็ยังต่ำ [ผู้ป่วยเป็น gout รับประทาน allopurinol 300 mg/d, colchicine 0.6 mg/d, ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเวลาปวดใส้เลื่อนรับประทาน Paracetamol และ Ibuprofen เป็นช่วงๆ] คิดว่ายาที่รับประทานเป็นสาเหตุได้ไหม หรือต้อง W/U อะไรต่อจากตาราง Ibuprofen และ Paracetamolr พบว่าเกิด Trombocytopenia ได้ จากการserchเพิ่มดูพบว่าAllopurinol ทำให้เกิดน้อยกว่าและ Colchicine ทำให้เกิดน้อยมาก ดังนนั้นจะเห็นว่ายาจำนวนมากที่ทำให้เกิด Thrombocytopenia ได้ ถ้าเจอ case อย่าลืม review ยาที่ผู้ป่วยใช้ด้วยนอกเหนือจากการ W/U สาเหตุอื่น ๆ
http://content.nejm.org/cgi/content/short/357/6/580

1 ความคิดเห็น:

  1. ที่น่าสงสัยก็ยาที่กินใหม่ para กับ brufen ทีทำให้ต่ำได้ทั้งคู่

    ตอบลบ