วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

81.Ultrasound biliary system [Liver]

Ultrasound biliary system[Liver]

สีแดงคือ.................
สีเหลืองคือ.............
สีเขียวคือ................
สีน้ำเงินคือ..............

เฉลย -ส่วนสีน้ำเงินน่าจะเป็น Duodenal or pylorus part of stomach
-สีเขียวน่าจะเป็น vascular [IVC or hepatic vein] ไม่แน่ใจ ใครรู้ช่วยบอกด้วยจ้า...
ลองดูนี่ซิ : To find the portal triad (portal vein, common bile duct, and hepatic artery) position the probe in the right epigastric area with the indicator towards the right axilla. This should demonstrate the portal vein in longitudinal with the common bile duct and/or hepatic artery above (sandwich sign).
Web นี้เขียนเรื่อง Biliary ultrasound ได้ดี http://emcrit.org/ultrasound/hepato.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. green = retrohepatic space, pleural cavity
    red = inferior vena cava
    yellow = hepatic vein
    blue = large bowel or stomach

    ตอบลบ