วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

97. Supraventricular tachycardia at sitting

หญิง 45 ปี ใจสั่นเป็น ๆ หาย ๆ 1 วัน สังเกตุว่าถ้าลุกขึ้นอาการจะเป็นรุนแรงขึ้น, EKG จากท่านอนเป็นท่านั่งเป็นดังนี้ EKG เปลี่ยนเป็นอะไร จะอธิบายลักษณะนี้ว่าอย่างไร
ท่านอน

ท่านั่ง
กำลังสงสัย postural tachycardia syndrome หรือ Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) พอดีคนนี้ยืนไม่ไหวต้องนอนตลอด แค่ลุกขึ้นนั่ง heart rate ก็ขึ้นมามากกว่า 230 /min ผู้ป่วยรู้สึกใจสั่นมาก จึงไม่กล้าให้ยืนทดสอบต่อ

3 ความคิดเห็น:

  1. paroxysmal SVT จาก vasomotor ที่เปลี่ยนแปลง จาก venous return ที่ลดลงหรือป่าวครับไม่แน่ใจ

    ตอบลบ
  2. partoxysmal orthostaic tachycardia syndrome ( POTS)ใช่หรือป่าวครับ

    ตอบลบ
  3. PSVT (AVNRT) การเปลี่ยนท่าอาจทำให้เกิด POTS + APC แล้วเกิด AVNRT ตามมา

    ตอบลบ