วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

95. Mickey Mouse Sign

Mickey Mouse Sign ช่วยในการหา structure เหล่านี้ได้เร็วขึ้น


Ultrasound biliary system : หมุน probe 90° ทวนเข็มนาฬิกาจากแนวขวางจะพบ portal vein อยู่ในแนวขวางใต้ต่อกับ CBD และHepatic artery จะอยู่ขึ้นไปด้านบนอีกเล็กน้อย (Mickey Mouse Sign)
Arrow is probably CBD, arrowhead is probably hepatic artery

1 ความคิดเห็น: