วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

128. High grade atrioventricular block with left bundle branch block

ชาย 63 ปี Underlying HT พบมีหัวใจเต้นช้า EKG เป็นดังนี้ ช่วยอ่าน EKG ด้วยจ้าดูแล้วไม่เข้ากับ 2nd หรือ 3rd degree AV block จึงสงสัยว่าจะมี High-grade AV block หรืออาจเรียก Advance AV block:ประกอบด้วย P wave บางตัวเท่านั้นที่สามารถ Conduction QRS ได้ จะมี P wave มากกว่า 2 ตัวจึงสามารถกระตุ้น QRS ได้ 1ตัว โดยถ้ามี P wave 2 ตัว และ QRS 1 ตัว เรียกว่า 2:1 AV block แต่อาจจะเป็น 3:1 หรือ 4:1 ก็ได้ บางครั้งจะพบเป็นแบบ 2:1สลับกับ 3:1 หรือ 4:1 จะเรียกว่า varying block จาก EKG จะพบ P wave [เครื่องหมายบวกสีแดง] แต่จะสามารถ conduced เกิด QRS ได้เป็นบางครั้ง และ EKG เข้าได้กับ criteria ของ left bundle branch block หรือใครมีความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น