วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

71. Maternal and Neonatal Herpes Simplex Virus Infections

Maternal and Neonatal Herpes Simplex Virus Infections, NEJM: Octobor 1, 2009

Neonatal HSV infection เป็นภาวะการติดเชื้อซึ่งเกิดในเด็กทารก ภายใน 28 วันหลังคลอด, โดยเฉพาะที่เป็นมาจากการติดเชื้อ genital herpes ซึ่งและถ้าไม่ได้รักษาจะทำให้ทารกมีโอกาสอยู่รอดเพียงแค่ 40%
สาเหตุมักจะเกิดจากการติดเชื้อจากใน genital tract ระหว่างคลอด ซึ่งถึงแม้บางส่วนอาจเกิดจากการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์และการติดเชื้อภายหลังที่คลอดแล้ว


ความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกจากมารดาที่ได้รับเชื้อ HSV-1 or HSV-2 ทางเพศสัมพันธ์ในช่วงตั้งครรภ์เท่ากับ 25 - 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิด reactivated ของเชื้อใน genital tract เองขณะใกล้คลอดซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่า 1% ดังนั้น ซึ่งแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้การรักษาโดยการให้ intravenous acyclovir ในเด็กกลุ่มแรกที่ถึงแม้จะตรวจไม่พบเชื้อHSV [ส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งจะให้เมื่อตรวจพบ HSV]
ดูตามรูปนี้ก็ได้ครับ อ่านโดยละเอียด:http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/14/1376

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น