วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

114. Hypokalemic hypochloremic metabolic alkalosis/gastric outlet obstruction

ชาย 67 ปี มีผลเลือดผิดปกติหลังนอนโรงพยาบาล เป็นดังนี้ โดยเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน Cr = 0.9, E lectrolyte : WNL จาก lab ที่เห็นคิดว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นอะไร รักษาอย่างไร

ผู้ป่วยมีปัญา Gastric outlet obstruction มีคลื่นใส้อาเจียนเรื่อย ๆ จึงคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนการเพิ่มขึ้นของ BUN, Cr เป็นจาก Acute renal failure [prerenal] การรักษาคือการแก้ไขภาวะขาดน้ำโดยให้ NaCl และ Potasium supplement หลังให้การรักษา ผลการติดตาม F/U lab

1 ความคิดเห็น:

  1. lab มี co2 สูง + cr สูง + K ต่ำ คิดว่านอนจาก CHF แล้ว ไล่น้ำมากไป

    ตอบลบ