วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

109. Bacterial diarrhea

Bacterial diarrhea, clinical practice, The new england journal of medicine
october 15, 2009


•การวินิจฉัยและการประเมิน bacterial diarrhea ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการทางคลินิกเป็นหลัก•stool culture ควรจะทำในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเป็นอยู่นาน เมื่อมีไข้ อุจจาระมีมูกเลือดปน รวมทั้งเมื่อเกิดการระบาด
• การตรวจอุจจาระเพียงครั้งเดียวจากห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม มีความพอเพียงที่จะวินิจฉัยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิด bacterial diarrhea
•การให้ยาปฎิชีวนะควรให้ในกรณีที่มีไข้ อุจจาระมีมูกเลือดปน แต่ต้องไม่ใช่สาเหตุจาก Shiga toxin–producing E. coli, ใน traveler’s diarrhea ที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงมาก, และในผู้ป่วยที่ผลเพาะเชื้อยืนยันว่าเป็น bacterial diarrhea
•Shiga toxin–producing E. coli ถ้าได้รับยาปฎิชีวนะจะมีการสร้าง toxin มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด hemolytic–uremic syndrome ซึ่งอาจตรวจโดยวิธี commercial enzyme immunoassay แทน stool culture ถ้าพบ Shiga toxin ควรให้การดูแลแบบ supportive โดยไม่ต้องให้ยาปฎิชีวนะ
http://content.nejm.org/cgi/content/short/361/16/1560

1 ความคิดเห็น:

  1. เท่าที่ดู ส่วนใหญ่หายเอง ที่ไม่หายเท่าที่เจอก็ strongyloid & amoeba ให้ Alum milk or activated charcoal ช่วยหยุดถ่าย พวกนี้ RW นิดเดียวเองไม่ควรนอนนาน

    ตอบลบ