วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

93. Gestational diabetes mellitus

หญิง 38 ปี ตั้งครรภ์ 27 wks.ผลน้ำตาลในเลือดผิดปกติ ดังนี้ วินิจฉัยอะไร รักษาอย่างไร
Note ถ้า FPG น้อยกว่า 105 mg% แต่ 2 hrs. PPG มากกว่า 120 mg% ก็จัดเป็น A2 ซึ่งต้องให้การรักษาด้วย insulin ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้

1 ความคิดเห็น: