วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

142. Counterclockwise rotation and T wave inversion / EKG

ผู้ป่วยหญิง 72 ปี เคยเป็น AF วันนี้มาตรวจพบมี Heart rgualar จึงทำ EKG พบ มี abnormal EKG ดังภาพ ถามว่า Counterclockwise rotation ดูอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร DDx ของ Inverted T มีอะไรบ้าง
Causes of counterclockwise rotation were:•electrical shift to the right
–right ventricular hypertrophy
–WPW Syndrome
–Posterior myocardial infarction
–Left septal fascicular block
•shift of the septum to the right
–hypertrophic cardiomyopathy
Normal R wave progression

T wave inversion จะพบได้เสมอใน aVR แต่อาจจะพบได้ใน V1, V2 หรือจนถึง V3 ในผู้ใหญ่ที่อายุไม่ถึง 30 ปี ส่วนในเด็กพบได้มากกว่านี้
ถ้าT wave inversion เจอในคนที่ไม่มีอาการมักเป็น normal variant แต่ในคนที่มี chest pain อาจเกิดจาก coronary artery disease, pericarditis สาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ digitalis effect( concave ST depression), pulmonary embolism, ventricular hypertrophy , stroke, hypokalemiaที่สำคัญคือการเจอ inverted T wave อาจจะต้อง follow up ดูว่ามี dynamic T wave change คือเดี๋ยวหัวขึ้นหัวลง ซึ่งต้องระวังภาวะ acute coronary syndrome จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นอย่างอื่น รวมทั้ง inverted T ที่เกิดขึ้นในแต่ละ lead ก็มีความหมายไม่เหมือนกันเช่น ใน pulmonary embolism จะพบใน lead 3 หรือในเรื่องของ coronary syndrome ก็จะเกิดใน lead ที่เป็นของ wall นั้น ๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็น term ที่ใช้บอกการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าของ chest lead ปกติ R จะค่อยๆสูงขึ้นและจะสูงกว่า S ที่ V3 ถ้าสูงกว่าก่อน (V1-V2) เรียกว่า counterclockwise rotation
    http://en.ecgpedia.org/wiki/Clockwise_and_Counterclockwise_rotation

    ตอบลบ