วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

89. Type 1 Second-degree AV block [ Mobitz I ] or Wenckebach

หญิงอายุ 66 ปี เจ็บใต้ลิ้นปี่และอกซ้าย 30 นาทีก่อน EKG ดังนี้ เป็นอะไรครับ

Type 1 Second-degree AV block [ Mobitz I ] or Wenckebach : progressive prolongation of the PR interval followed by a blocked P wave (i.e., a 'dropped' QRS complex). After the dropped QRS complex, the PR interval resets and the cycle repeats [ส่วนเจ็บใต้ลิ้นปี่และอกซ้ายในผู้ป่วยรายนี้ได้ admit พบว่าไม่ใช่สาเหตุจากหัวใจ F/U EKG ก็มีลักษณะคล้ายเดิม ]

1 ความคิดเห็น: