วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

134. Cardiac tumor

ชาย 62 ปี underlying COPD เหนื่อยมากขึ้น PE: FC 3 - 4, No edema, Neck v. engorge, H: irregular, ฟังไม่ได้ murmur, L: poor air entry, Hepatomegaly 5 cm. below RCM, ผล CXR, EKG, 2Decho เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรครับ


จาก 2D echo คิดถึง Cardiac tumor [ in right atrial] รองลงมาคิดถึง large blood clot, EKG มี Low voltage in limb lead with AF
Clinical น่าจะมี right side heart failureProgress case 4-11-52 : ญาติมาเล่าว่าผู้ป่วยไดรับการผ่าตัดหัวใจผลเป็นเนื้องอกในหัวใจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น