วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

132.Electrocardiography of hyperkalemia

หญิง 50 ปี Underlying chronic renal failure เหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม 1 วัน ช่วยอ่าน EKG, DDx รวมทั้ง Rx
ผู้ป่วยมีระดับ Serum potassium 9.59 mEq/L หลังให้การรักษาอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่มหายไป และไม่พบสาเหตุอื่นที่ทำให้มีอาการดังกล่าว
EKG มีลักษณะ QRS กว้าง T wave สูงและแหลม P wave หายไปโดยเฉพาะใน chest lead ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องรีบให้การรักษาอย่างรีบด่วน

1 ความคิดเห็น: