วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

86.Adhesions pleural

หญิง 75 ปี ไอเล็กน้อยเป็น ๆ หาย ๆ 1 เดือน ไม่ไข้ รับประทานยายังไม่ดีขึ้น จาก CXR คิดถึงอะไร จะทำอะไรต่อ


ทำ U/S ไม่พบ pleural effusion หรือ mass รวมทั้ง collapse lung จึงคิดถึง disease of pleura และที่น่าจะเข้าได้ก็คือ adhesions pleural cavity with calcify [เห็นคล้ายจะเป็น calcify ติดกับ pleura ที่อยู่สูงขึ้นไป ] ซึ่งทั้งสองกรณีพบร่วมกันได้บ่อย
Adhesions pleural cavity: giving fluid levels in upright films, and the air is not resorbed but increases with time. When the empyema and fistula heal, a thickened pleura remains with adhesions, which may cause traction upon the heart and mediastinum. The diaphragm may be tethered upward and attached to the chest wall, with loss of diaphragmatic motion
- It most commonly occurs secondary to pleural infection (particularly tuberculous empyema), haemothorax or asbestos exposure

Process of pleural adhesion
- Pleural calcify: Occur secondary to any process which causes pleural thickening [sign of an old healed process or post imflammatory]

2 ความคิดเห็น:

 1. CA lung ,diff TB

  ส่ง AFB, Cyto sputum
  pleural exam,biopsy
  CT Chest ครับ

  ตอบลบ
 2. loss of lung volume rt + blunt cp angel + infiltration = TB lung + pleyra > sputum AFB + Tap fluid

  ตอบลบ