วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

124. อุปกรณ์การแพทย์สมัยก่อน

อุปกรณ์การแพทย์สมัยก่อน


บนซ้ายคือ...................................................................
บนขวาคือ....................................................................
กลางล่างคือ................................................................
เฉลย
บนซ้ายคือ Stethoscope
บนขวาคือ Speculum [แต่ดูคล้าย proctoscope ของปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับ]
กลางล่างคือ Syringe with needle

1 ความคิดเห็น:

  1. อันแรกไม่รู้ เดาว่า หูฟัง
    อันที่สอง proctoscope
    อันที่สาม ที่รัด hemorrhoid

    ตอบลบ