วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

120. Mitral stenosis with stroke (cerebral infarction)

หญิง 35 ปี Old cerebral infarction with left hemiparesis เหนื่อยมากขึ้น FC 3, CXR, EKG, 2D echo ดังกล่าว คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร และเป็นสาเหตุของ CVA หรือไม่

-จาก EKG มี RAD เข้าได้กับ severity ที่มากของ MS, มี RVH บ่งว่า RV systolic pressure สูง [ มากกว่า 70 mmHg] และมี LAE ซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะที่พบใน Severe MS ซึ่งก็เข้าได้กับผล Echo ที่มี MVA 0.8 cm2
-10 – 20 % of MS พบมี systemic embolism
-MS (NSR) มีโอกาสเกิด stroke มากกว่าคนปกติ 6 เท่า แต่ถ้ามี AF ร่วมด้วยจะเพิ่มเป็น 17 เท่า

2 ความคิดเห็น:

  1. MS ,mitral vale replacement ,embolic phenomenon

    ตอบลบ
  2. case แบบนี้เจอบ่อย และชอบออกสอบ long case (ถ้าไม่มี stroke มักไม่เอามาออก) mitral stenosis + CHF (rt) + NSR แต่ตอนเป็น CVA อาจมี AF น่าจะให้ warfarin 2nd prevention

    ตอบลบ