วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

84. Cholangiocarcinoma with biliary stent

ชาย 62 ปี มีเคยมีตาตัวเหลือง 1 ปีก่อนรักษา รพ. ใน กทม. ช่วงนี้มีตาเหลืองตัวเหลืองซ้ำ CT scan เป็นดังนี้ พบอะไรบ้างครับ อธิบายสาเหตุได้อย่างไร

ผู้ป่วยเป็น Cholangiocarcinoma on biliary stent and recurrence jaundice
A biliary stent is a plastic or metal tube that is inserted into a bile duct to relieve narrowing of the duct (also called bile duct stricture)
Treatment obstructions that occur in the bile ducts. Bile is a substance that helps to digest fats and is produced by the liver, secreted through the bile ducts, and stored in the gallbladder. It is released into the small intestine after a fat-containing meal has been eaten. The release of bile is controlled by a muscle called the sphincter of Oddi found at the junction of the bile ducts and the small intestine
ส่วนสาเหตุที่เกิด stent obstruction ก็คงเป็นดังความเห็นที่ส่งมา

2 ความคิดเห็น:

 1. cholangioCA ใส่stent แล้วมัน ตัน , หรือ tumor progression ป่าวครับ

  ตอบลบ
 2. CholangioCA ที่เหมือนจะมี metas ไปทั่วตับ +/- intrahepatic cholangioCA + stent งอ ที่เป็นไปได้คือ
  1. liver metastasis
  2. Stent kink
  3. progression of intrahepatic cholangioCA

  ตอบลบ