วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

123. Elevated liver enzyme in human immunodeficiency viral infection

ชาย 44 ปี Seropositive มี plan start ARV วันนี้ผลตรวจตับผิดปกติ ผู้ป่วยรับประทานยา Fluconazole, Cotrimoxazole, Clarithromycin, Phenytoin เนื่องจากเคยชัก, B1,6,12 CD4 เมื่อ 3 เดือนก่อน = 55 [9%] วันนี้ทำ U/S biliary system: negative study คิดถึงอะไร ทำอย่างไรต่อครับ [ 3 wks ก่อน SGOT 96, SGPT 135, HBsAg and AntiHCV: negative] •Elevated liver enzyme in human immunodeficiency viral infection cause: Alcohol consumption, co-infection with other viral diseases, such as HBV, HCV infection. Drug, antiretroviral drug toxicity or the HIV infection itself, opportunistic infection eg:CVM, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracellulare, Cryptococcus neoformans, unknow
•การรักษาคือตรวจวินิจฉัยและแก้ที่สาเหตุ เช่นหยุดดื่มสุรา, หยุดยาที่สงสัย, รักษาการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุ ถ้าหาสาเหตุไม่พบหรือ liver enzyme ไม่ดีขึ้นคงต้อง W/U เพิ่มรวมถึงอาจต้องทำ liver biopsy

2 ความคิดเห็น:

 1. ปัจจัยภายนอก ...กินเหล้า
  ปัจจัยภายใน...OI(TB, Crypto, Candida) ยา(dilantin, bactrim)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22/10/52 21:07

  drug induce , dxx infection ( TB, MAC)
  off all drug
  delay ARV
  if LFT not reduce , done liver biopsy for rule out granulomatous disease of liver ( TB,MAC)

  ตอบลบ