วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

90. Avascular necrosis hip

ชาย74 ปี ปวดสะโพกขวาเดินลำบาก 5 ปี ช่วย ช่วยอ่าน film + วินิจฉัย + สาเหตุ วินิจฉัย + สาเหตุ

Irregularity of right femoral head with increased density and destruction of the articular surface with severe joint space narrowing and degenerative changes [have sclerosis / osteophytes] ไม่แน่ใจว่ามี bone cyst บริเวณ neck femur ?
กระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
ต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยง สาเหตุที่บริเวณ hip เกิด avascular necrosis
บ่อยกว่าที่อื่นเพราะเป็นตำแหน่งที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงน้อย โดย neck
of femur จะเป็นจุดเชื่อมบาง ๆ เล็ก ๆ ระหว่างหัวกระดูกและตัวกระดูก
ถ้ามีปัญหาจึงไม่มีเส้นเลือดอื่นมาช่วยเหลือชดเชยจะเกิดการตายของหัวกระดูก

 • Cause: hip fracture or dislocation, osteoarthritis, diabetes, sickle cell anemia, kidney disease, alcoholism, gout, and Gaucher’s disease High doses or prolonged use of steroid Sometimes, no cause can be found [primary cause]
 • Investigation อื่น ๆ ได้แก่การทำ MRI, CT, Isotope scan
  [การตรวจเจอจาก plain film ถือว่าช้ามากแล้วมักเป็น rereversible for treatmemt ]
 • ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเคยตกจากที่สูงแล้วได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกขวามาก่อน
  จึงอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้

2 ความคิดเห็น:

 1. film right hip AP
  1. no soft tissue swelling
  2. patchy of radiolucent and radiosclerotic area at epiphyseal region of right hip
  3. separation of epiphyseal plate : cresent sign
  4. collapse of head of acetabulum
  5. narrowing of joint space

  Dx avascular necrosis right hip with secondary OA change

  cause : trauma , dislocation ?

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9/10/52 20:16

  TB ป่าว

  ตอบลบ