วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

110. Hypoechoic leion of liver

ชาย 83 ปี ปวดท้องข้างขวา 15 ชม. ไม่มีไข้ PE: mild tender RUQ, can not palpable mass U/S ดังนี้ ขอ DDx หน่อยครับ เป็นลักษณะของ Hypoechoic lesion, single, thin wall, periphery ตามความเห็นที่ส่งมา ซึ่ง Hypoechoic lesion เท่าทีหาดูก็อาจมีสาเหตุอื่น ๆได้หลายอย่าง ดังนี้ [ส่วน case นี้กำลัง W/U และ try treatment liver abscess]

1 ความคิดเห็น: