วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

80. Myeloblast

หญิง 74 ปี มีประวัติ alcoholic cirrhosis เหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย 1 เดือน CBC: WBC 4,400, Plt 35,00, Hct 14.4% PBS เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรครับ

Myeloblast : เป็น mononuclear cell ขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง3-4 เท่า เห็นcytoplasm ค่อนข้างมาก ติดสีน้ำเงินจางกว่า lymphoblast, nuclearchromatin ละเอียดปานกลางมองดูคล้ายตะแกรง nucleolus อาจเป็นรูปกลมหรือรูปไข่หรือ creft เห็นขอบเขตชัดเจน จำนวน 3-5 อัน ใน cytoplasm ของบางเซลล์อาจเห็น inclusion ลักษณะเป็นแท่งสีแดง เรียกว่า “auer rod” สิ่งนี้พบได้ใน blast cells ที่ไม่ใช่ lymphoblast คือพบได้ทั้งใน myeloblast , promyelocyte และ monoblast

[ส่วน Lymphoblast
เซลล์มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงประมาณ 1.5 เท่า cytoplasm มีปริมาณน้อยจะติดสีน้ำเงินเข้มกว่า nucleus ใหญ่เกือบเต็มเซลล์ nuclear chromatin มีลักษณะเป็นปื้น หยาบกว่า myeloblast มี nucleolus 0-1 อัน]

http://74.125.153.132/search?q=cache:MTxB5KEkiTsJ:home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.html+myeloblast+%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น