วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

140. Atrio-ventricular junctional rhythm

หญิง 72 ปี หัวใจเต้นช้า EKG เป็นดังนี้ ใครจะช่วยอ่าน EKG และจะให้การรักษาอย่างไร [ Hemodynamic stable, CXR borderline heart size] ช่วงที่หัวใจเต้นช้าคิดถึง Atrio-ventricular [AV] junctional rhythm เพราะถ้า SA node ไม่ทำงาน บริเวณ AV จะมีคุณสมบัติสามารถเป็น pacemaker ได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดว่าออกมาจากบริเวณใดจึงใช้คำว่า AV junctional และเรียกจังหวะหัวใจที่เกิดขึ้นว่า AV junctional rhythm แต่ rate อาจจะต่ำกว่า 40 bpm ได้เล็กน้อย และถึงแม้ rate จะต่ำแต่ที่ยังไม่เหมือน Ventricular rhythm หรือ Idioventricular rhythm เพราะว่าน่าจะเป็น QRS ที่มีขนาดกว้างกว่า 0.12 secondสาเหตุ: Sick sinus syndrome (including drug-induced), Digoxin toxicity, Ischemia of the AV junction, Acutely after cardiac surgery, Acute inflammatory processes (eg, acute rheumatic fever, lyme disease), Diphtheria, Other drugs (eg, beta-blockers, calcium blockers, most antiarrhythmic agents) , Metabolic states with increased adrenergic tone, Isoproterenol infusion
การรักษา หาสาเหตุแก้ที่สาเหตุ ถ้าไม่มีอาการอาจจะไม่ต้องให้การรักษา ยา Anticholinergics อาจจะช่วยเพิ่ม heart rate ได้ แต่ถ้าสาเหตุมาจาก sick sinus syndrome ให้รักษาโดย permanent pacemaker implantation


http://emedicine.medscape.com/article/155146-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น