วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

108.ชาย 43 ปี กำลังรับยา TB เดือน 3 ผล TB culture กลับมา

ชาย 43 ปี เป็นวัณโรคปอด กำลังรับยา TB [CAT 1] เดือน 3 ผล TB culture กลับมา ดังนี้ จะให้การรักษาอย่างไร

ผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบ drug susceptibility test (DST) ว่าดื้อต่อยา INH จะให้การดูแลดังนี้
1. ภายใน 2 เดือนแรกก่อนลดยา
* ให้ HRZE จนครบ 2 เดือน แล้วให้เป็น 7 RE [รวม9 เดือน]
2. ภายหลัง 2 เดือน เมื่อลดยาเป็น HR แล้ว
* ให้ HR ต่อจนครบ 12 เดือน
* ถ้าเสมหะกลับมาตรวจพบเชื้ออีกให้ เปลี่ยนสูตรเป็น second line drug


มีคำตอบเกี่ยวกับการใช้ยา TB ที่คุณสงสัย

http://dpc121.ddc.moph.go.th/html/influ&chi/4%20%C1%D4%C2.2552%20%A8.%CA%A7%A2%C5%D2/TB.HartYai.4June2009.ppt

1 ความคิดเห็น: