วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

106. Burn evaluation and fluid management

ชาย 15 ปี ถูกไฟไหม้ มีบาดแผลดังนี้ ช่วยประเมินบาดแผล การให้สารน้ำ และการดูแลอื่น ๆ
-เข้าได้กับ second degree burn, การคิด% burn แต่ละสูตรอาจจะต่างกันเล็กน้อย จากภาพคนนี้อย่างน้อยเท่ากับ 15% of body surfafe area burn
-การให้สารน้ำ [ถ้าใช้ Parkland formula]
24 ชม.แรก ให้ LRS 4 ml x weight in kg x %TBSA burn โดย1/2 ให้ใน8ชม.แรก ที่เหลือให้ใน 16 ชม.
24ชม.ต่อมา อาจให้colloid 20 -60% ของปริมาณ plasmaที่คำนวนได้ และให้ 5%DW เพื่อให้มีurine ออกอย่างน้อย 0.5 ml/kg/h

1 ความคิดเห็น:

  1. มือ 2ข้าง + ท้อง + อก = 20%
    IV แล้วแต่สูตร NSS or RLS ก็ได้

    ตอบลบ