วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

116. หญิง 35 ปี มีจ้ำเลือดง่ายตั้งแต่เด็ก

หญิง 35 ปี มีจ้ำเลือดง่ายตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะบริเวณขา บางครั้งแค่นั่งเข่ายันพื้นก็เกิดรอย แต่ไม่เคยมีเลือดออกในข้อ หรือมีเลือดออกรุนแรง บริเวณเข่า 2 ข้างเป็นดังนี้, CBC เป็นดังนี้ คิดว่าเป็นอะไรได้บ้าง หรือต้อง W/U อะไรเพิ่มถามประวัติเพิ่มผู้ป่วย ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับประทานยาใดเป็นประจำ ประจำเดือนมาประมาณ 5 วัน/ครั้ง มาไม่มากนัก ไม่มีประวัติในครอบครัวรูปขยายและเนื้อหา http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/vwd/3_diagnosisandevaluation.htm

1 ความคิดเห็น: