วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

105. Lumbar radiculopathy

ชาย 41 ปี อ่อนแรงและชาขา 2 ข้าง 1 วัน วันนี้อ่อนแรงและชาขาซ้ายดีขึ้นพอยกได้ Video และ film LS spine เป็นดังนี้, Decrease sensory below Rt. knee, Present DTR, BBK - -, คิดถึงอะไร หรือจะ W/U อะไรต่อ


คิดถึง Lumbar radiculopathy  โดยจะประกอบไปด้วยอาการปวดร้าวจากเอวลงหลังและขา (Sciatica)  ชา อ่อนแรง เนื่องการมีการบาดเจ็บ อักเสบ หรือระคายเคืองที่ nerve root โดยจะทำให้เกิดอาการต่างขึ้นกับระดับของ nerve root ที่เป็น (ดังภาพ)  ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ herniated disc, spinal stenosis หรือ degenerative disc disease การวินิจฉัยทำได้โยการตรวจร่างกายอย่างละเอียดรวมทั้งเป็นการหาสาเหตุร่วมไปด้วย นอกเหนือจากการตรวจร่างกายการตรวจวินิจฉัยอาจส่งตรวจ X-ray, MRI หรือ CT scan ( อ่านเพิ่มตาม link)

เพิ่มเติม: -Radiculopathy เป็นคำผสมในภาษาลาตินโดยเกิดจากคำว่า "radix," ซึ่งหมายถึงรากของต้นไม้ และคำว่า "pathos," หมายถึงโรค
-True sciatica หมายถึงการปวดที่ร้าวลงไปต่ำกว่าเข่า

http://www.back.com/symptoms-radiculopathy.html
http://www.spinesurgeon.co.uk/content/lumradsciatica

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น