วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

107. Fatty liver

ชาย 50 ปี ดื่มสุราประจำ ตาเหลือง อ่อนเพลีย ผล CXR, U/S และ LFT เป็นแบบนี้ เข้าได้กับอะไร รักษาอย่างไร


Fatty liver
Heavy alcohol use can lead to fatty liver and inflammation, usually called alcoholic hepatitis. Steatohepatitis resembles alcoholic hepatitis, but it can and does occur in people who seldom or never drink alcohol. In this instance, it is often called non-alcoholic steatohepatitis or NASH. Both alcoholic hepatitis and steatohepatitis can lead to serious liver damage and cirrhosis Alkaline phosphatase and γ–glutamyl transpeptidase (GGT) occasionally increase
ภาพบนเป็นเนื้อตับปกติ ภาพล่างเป็นลักษณะของ Fatty liver ซึ่งมี Increase echogenic เมื่เปรียบเทียบกับ echogenic ของไต
-ส่วนการมี bilirubin และ transaminase enzyme ก็อาจพบร่วมได้เนื่องจากยังมี hepatocyte injury จากการที่ผู้ป่วยยังดื่มเครืองดื่มอัลกอฮอล์อยู่ และการที่มี elevated right diaphragm จาก CXR น่าจะเป็นจากการมี hetatomegaly เพราะ fatty liver มักมีตับโตดังภาพ

1 ความคิดเห็น:

  1. mixed pattern (hepatitis + cholestasis) + Reverse A-G ratio + low chol = Cirrhosis
    Rx 1. quit alc 2. symptomatic 3. U/S r/o CBD stone 4. HCC monitor

    ตอบลบ