วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

100. Resting tremor

ผู้ป่วยชายอายุ 61 ปี มาด้วยมือขวาสั่น 2 เดือน อาการเป็น ๆ หาย ๆ ทั้งวัน เวลาขยับเคลื่อนไหวหรือพยายามบังคับจะดีขึ้นเล็กน้อย จาก video นี้คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร [PE: no clinical of Parkinson 's disease, Metabolic lab intact]Resting or static tremor occurs when the muscle is relaxed and the limb is fully supported against gravity, such as when the hands are lying on the lap. It may be seen as a shaking of the limb, even when the person is at rest
Rest tremors cause
•Parkinsons disease [most common]
•other Parkinsonian syndromes (less common)
•rubral tremor (rest < postural < kinetic) •Wilsons disease •essential tremor (only if severe, rest << postural or action)2 ความคิดเห็น:

  1. movement disorder = hyperkinetic jerking sudden, rapid, twitchlike เหมือน myoclonus และมัน เร็วกว่าจะเป็น chorea Ddx physiologic tremor try clonazepam

    ตอบลบ
  2. น่าเป็น resting tremor จาก parkinson นะ ไม่มี sign อื่นก็อาจเป็น early sign ก็ได้นะ แต่คงต้องมองหา secondary parkinsonism ด้วยนะ

    ตอบลบ