วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

69. Bloody cerebrospinal fluid

หญิง 68 ปี ไข้ ปวดศรีษะ 4 วัน, T 37.5 - 38, Stiffneck positive, No limb weakness, Eye ground ดูไม่ได้ [ cataract], no skin lesion, CSF เป็นดังนี้ [No trauma ] OP 14 cmH2O คิดถึงอะไรได้บ้าง
Blood CSF จะต้องแยก intracranial hemorrhage จาก taumatic tap [ พบได้เฉลี่ยประมาณ 20%] อาจทำ three-tube test แต่ความน่าเชื่อถึอจะไม่สูงนัก เราอาจใช้การนับดูเซล ถ้าพบว่ามี WBC : RBC สัดส่วน เป็น 1: 500 – 1,000 จะทำให้คิดคึง trauma เพราะเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ
peripheral blood แต่ถ้า WBC : RBC น้อยกว่า 1:1000 เช่นคำนวณได้ 1: 2500 แสดงว่า RBC นั้นน่าจะมาจาก intracranial hemorrhage [ส่วนใหญ่เป็น subarachnoid hemorrhage] หรือถ้านำไปปั่นหรือตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชม. intracranial hemorrhage จะเป็นสี xanthochromic คือออกเหลือง แต่ถ้าเป็น traumatic tap serum จะเป็นสีค่อนข้างใส ส่วนสาเหตุอื่นของ Bloody CSF จะลองค้นหาเพิ่มอีกครั้ง

xanthochromia เกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ใน CSF ทำให้ hemoglobin ในเม็ดเลือดแดงออกมาอยู่ใน CSF ซึ่งในระยะแรกจะเห็นเป็นสีออกชมพูๆ เมื่อเวลาผ่านไป 2-4 ชั่วโมง hemoglobin ก็จะถูกสลายเป็น bilirubin มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ CSF มีสีเหลือง ดังนั้น traumatic tap จะไม่?เกิด xanthochromia เพราะ hemoglobin ส่วนใหญ่ยังไม่ทันสลายเป็น birirubin จึงไม่เห็น xanthochromia ดังนั้นถ้าตั้ง traunatic tap ไว้นานๆๆๆๆ ก็อาจเห็น xanthochromia ได้( แต่ปกติเราไม่ได้ตั้งทิ้งไว้นาน)

อ่านเพิ่ม http://74.125.153.132/search?q=cache:WdgpxU5EOR8J:www.si.mahidol.ac.th/department/Biochemistry/home/md/MD_faq_contents/MD_faq_202_9ans.htm+xanthochromic&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th
http://www.aafp.org/afp/20030915/1103.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น