วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,416. Poor R wave progression

อาจจะสงสัยว่าคำว่า poor R wave progression มีความหมายอย่างไรกันแน่?
ซึ่งอาจมีการให้ความหมายแตกต่างกันออกไป
โดยปกติแล้ว R wave ควรจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก V1-V4 ซึ่งใน V3 ควรสูงกว่า 2 มม. โดยนิยาม poor R wave progression ที่ใช้บ่อยคือ R wave ที่สูงน้อยกว่า 2-4 มม.ใน lead V3หรือV4 และ/หรือ มีการกลับกันโดย lead ที่มาหลังมีความสูงน้อยกว่า lead ที่อยู่ก่อนหน้า โดยดูในช่วงระหว่าง V1-V4
ซึ่งภาวะนี้พบได้ในกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(anterior wall), cardiomyopathy, left bundle branch block, Wolff–Parkinson–White syndrome, right and left ventricular hypertrophy, normal variant รวมถึงอาจเกิดจากเทคนิคในการติดลีดได้ด้วย
เพิ่มเติม
-โดยจุดเปลี่ยนหรือ transition zone ของ R wave ปกติจะอยู่ที่ V3ต่อV4 แต่ถ้าเกิดเร็วที่ V2 เรียกว่า
early transition ถ้าเกิดช้าคือที่ V4ต่อV5 จะเรียกว่า delayed transition
-ส่วน poor R wave progression ภายหลัง anterior wall MI จะพบได้ประมาณ 20-30%

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น