วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,457. เกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ของ fibromyalgia

2010 The American College of Rheumatology (ACR) Criteria for the Diagnosis of Fibromyalgia
เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบด้วย 3 ข้อต่อไปนี้
1. ดัชนีการกระจายตัวของความปวด (WPI) ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ร่วมกับคะแนนความรุนแรงของอาการปวด(SS)ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป หรือ WPI อยู่ในช่วง 3-6 ร่วมกับคะแนนความรุนแรงของอาการปวดตั้งแต่ 9 ขึ้นไป
2. มีอาการในระดับนี้มาอย่างน้อย 3 เดือน
3. ไม่มีสาเหตุอื่นที่จะอธิบายอาการปวด
-Widespread pain index (WPI) เป็น ดัชนีการกระจายตัวของความปวดในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี 0-19 จุดทั่วร่างกาย (อ่านรายละเอียดเพิ่มตามลิ้งค์ครับ)
-Symptom severity (SS) scale เป็นคะแนแรวมของความรุนแรง 3 อาการคือ เหนื่อยล้า รู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอน ความทรงจำและสมาธิบกพร่อง บวกกับอาการร่วมอื่นๆ โดยรวม (อ่านรายละเอียดเพิ่มตามลิ้งค์ครับ)

Ref: 
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/fibromyalgia/2010_preliminary_diagnostic_criteria.pdf
http://www.fibroaction.org/Articles/2010-ACR-Criteria-for-the-Diagnosis-of-Fibromyalgia.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น