วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,421. Ulcerative colitis

Ulcerative colitis
Review article
Medical progress
n engl j med November 3, 2011 
 
Ulcerative colitis ได้รับการอธิบายครั้งแรกในช่วงกลางปี 1800 ในขณะที่ Crohn's diseaseได้รับการรายงานต่อมาในปี 1932 ว่าเป็นการอักเสบในส่วนของ ilium(ileitis) เนื่องจาก Crohn's diseaseสามารถเกิดกับลำไส้ใหญ่และมีอาการทางคลินิกร่วมกันกับ ulcerative colitis จึงอาจมีความสับสนและให้การวินิจฉัยรวมๆว่าเป็น inflammatory bowel disease แม้ว่าทั้งสองโรคนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในพยาธิสรีระวิทยา     
Ulcerative colitis เป็น inflammatory bowel disease ที่พบได้มากที่สุดโดยทั่วโลก พบว่า ulcerative colitis เป็นโรคของเยื่อบุที่มีแนวโน้มเกิดภาวะแทรกซ้อนได้น้อย และสามารถหายขาดได้โดยการตัดลำใส้ใหญ่ออก (colectomy) โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Crohn disease
ข้อมูลต่างๆของพยาธิวิทยาและการรักษาของ inflammatory bowel disease มีแนวโน้มพุ่งความสนใจไปที่ Crohn's disease และมีบทความเพียงเล็กน้อยที่กล่าวเกี่ยวกับ ulcerative colitis
ซึ่งในบทความนี้ได้ทบทวนความเข้าใจในปัจจุบันเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยและการรักษาของ ulcerative colitis และยังเปรียบเทียบ ulcerative colitis กับ Crohn's disease ด้วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Pathogenesis
  -Epidemiologic Features
  -Genetic Features
  -Microbiologic Features
  -Mucosal Immune Response
  -Epithelial Cells and Autoimmunity
Clinical Manifestations
  -Symptoms, Clinical Course, and Assessment of Disease Activity
  -Complications
Diagnosis
  -Endoscopic Studies
  -Histologic Evaluation
  -Laboratory Tests
Therapy
  -Medical Therapy
  -Surgical Treatment
Future Challenges and Novel Therapies
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1102942

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น