วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,432. ข้อคิดในการวินิจฉัยเอสแอลอี(Systemic lupus erythematosus, SLE)

ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus, SLE) แต่ยังไม่ครบเกณฑ์วินิจฉัย (4 ใน 11 ข้อ) เนื่องจากโรคนี้ลักษณะอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏฺบัติการที่อาจจะค่อยๆ เกิดขึ้นทีละอย่าง มิได้เกิดขึ้นจบครบเกณฑ์การวินิจฉัยพร้อมกันเลยทีเดียว จึงมีแนวทางช่วยในการวินิจฉัยได้ดังนี้ครับ...

· Classical SLE - many criteria (แบบดั้งเดิม โดยแท้ๆ = เป็นลักษณะของเอสแอลอีโดยแท้จริง)
· Definite SLE - 4 or more criteria (ยืนยันการวินิจฉัย)
· Probable SLE - 3 criteria (น่าจะเป็น)
· Possible SLE - 2 criteria (อาจจะเป็น)

ช่วยจำ ลอกเขามาอีกที
SLE criteria = LINDA MA SHOP
R = renal, I = immuno, N = neuro(psychi , epilepsy), D = discoid lesion, A = ANA, M = Malar rash, A = Arthritis, S = Serositis, H = Hemato, O = Oral ulcer, P = Photosensitivity

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น