วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,444. การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาล

อาจจะสงสัยว่าในผู้ป่วยเบาหวานที่นอนโรงพยาบาลควรควบคุมระดับน้ำตาลที่ระดับใด ผู้ป่วยที่ที่อยู๋ในภาวะวิกฤติและผู้ที่ไม่วิกฤติจะมีความต่างกันหรือไม่?

ในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ จะเริ่มให้อินซูลินในกรณีที่มีระดับน้ำตาลสูงต่อเนื่อง โดยควบคุมระดับน้ำตาลสูงสุดไม่เกิน 180 mg/dl เพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ที่ 140-180 mg/dl  ซึ่งการควบคุมน้ำตาลในระดับนี้ พบว่าการให้อินซูลินจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการมีน้ำตาลต่ำอย่างรุนแรง และแนะนำว่าควรเป็นการให้แบบค่อยๆ ให้ทางหลอดเลือดำ (infusion protocols)
ในผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจะใช้ระดับน้ำตามที่เท่าไร แต่ถ้าให้การรักษาด้วยอินซูลิน ระดับน้ำตาลก่อนอาหารควรน้อยกว่า 140 mg/dl ระดับน้ำตาลแบบสุ่มควรน้อยกว่า 180 mg/dl ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัย ถ้าระดับน้ำตาลต่ำกว่า 100 mg/dl ควรประเมินดูขนาดและรูปแบบของการอินซูลินที่ให้ และต่ำกว่า 70 mg/dl ควรปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบของการให้อินซูลิน ยกเว้นว่ามีสาเหตุอื่นอธิบายเช่น ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหาร ระดับน้ำตาลที่เข้มงวดกว่านี้เหมาะสมในผู้ป่วยที่อาการคงที่และเคยควบคุมน้ำตาลได้ดีมาก่อน การควบคุมแบบไม่เข้มงวดเหมาะกับผู้ซึ่งมีโรคร่วมที่รุนแรง

Ref: Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes—2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น