วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,448. ระยะเวลาในการเกิดอาการขาดสุรา

อาจจะสงสัยว่าระยะเวลาในการเกิดอาการขาดสุราเป็นเท่าไร? แบ่งเป็นกี่ระยะ?
ในหนังสือนี้แบ่งไว้ได้ดี ดังนี้ครับ...
-อาการมักเกิดภายใน 6-48 ชั่วโมงหลังหยุดหรือลดการดื่มขึ้นกับความรุนแรงของการติดสุรา
-อาการขาดสุราเล็กน้อยถึงปานกลาง เป็นมากที่สุดใน 24-48 ชั่วโมงหลังดื่มครั้งสุดท้าย อาการมักจะดีขึ้นและหายไปได้ภายใน 5-7 วัน
-อาการขาดสุรารุนแรง เช่น delirium tremens มักเริ่มเกิดภายใน 2-3 วัน หลังหยุดดื่มสุราหรือดื่มน้อยลง อาการมักรุนแรงที่สุดในวันที่ 4-5 ส่วนใหญ่อาการมักดีขึ้นภายใน 10 วัน
-ภาวะชัก (rum fit) มักเกิดใน 12-48 ชั่วโมงหลังหยุดดื่ม

Ref: คู่มือการดูแลผู็มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น