วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,460. Prolongation QT interval สำคัญอย่างไร?

ค่า QT interval จะมีความแตกต่างตามอายุ เพศ อัตราการเต้นของหัวใจ โดยถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นค่านี้จะยิ่งสั้นลง เพศหญิงจะยาวกว่าเพศชายและเด็ก ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจมีผลต่อค่าดังกล่าว และเราสามารถ corrected ค่าของ QT interval เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องได้โดยการคำนวน (อ่านศึกษาเพิ่มเติม)
ถ้าค่ายาวกว่าปกติอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง เช่น Torsade de point (polymorphic ventricular tachycardia) ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยดังที่เขียนไว้ด้านล่าง
ดังนั้นจึงต้องให้ความระมัดระวังเพราะปัจจัยต่างๆ อาจกระตุ้นให้เกิด acquired long QT syndrome และเกิด Torsade de point ตามมาได้ หรือถ้าตรวจพบการมีค่าที่ยาวต้องหาสาเหตุและแก้ไข
โดยปกติ QT interval จะมีความยาวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ RR interval แต่ถ้าหัวใจเต้นเร็วกว่า 90 ครั้งต่อนาที QT interval อาจยาวเกินครึ่งของ RR interval ได้
หรือค่าปกติสูงสุดจะอยู่ระหว่าง 0.44-0.46 วินาที
สาเหตุของ prolonged QT
-Medication
-Familial long QT syndrome
-Congestive heart failure
-Myocardial infarction
-Hypocalcemia
-Hypomagnesemia
-Type I antiarrhythmic drugs
-Rheumatic fever
-Myocarditis
-Congenital heart disease
และจะสังเกตเห็นว่าเวลาจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะต้องใส่ เพศและอายุผู้ป่วยด้วย ซึ่งก็อาจจะมาจากเหตุผลว่าเอาข้อมูลไปประเมินผลเพราะค่าดังกล่าวขึ้นกับเพศและอายุดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. ปนัดดา29/4/56 14:27

  สอบถามค่ะ ผู้ป่วยได้ยา Chlorpromazine 300 mg/day
  EKG เป็นดังนี้คือ HR 91 bpm
  RR interval 656 msec
  QT interval 381 msec
  ไม่มี ความผิดปรกติอื่น กรณีนี้จัดว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 2. ผมลองคำนวนโดยใช้สูตร Hodges, Bazett, Frederica และ Framigham เพื่อคำนวน QT correct พบว่าทุกสูตรต่ำกว่า 440 msec (normal QTc ≤ 440 msec)ยกเว้นของ Bazett ที่ได้ 469 msec ซึ่งก็เป็นสูตรที่นิยมใช้กัน ซึ่งก็จะน่าจะเสี่ยงอยูครับ และ chlorpromazine เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม probable association ครับ

  ลิ้งค์ครับ http://www.medscape.com/viewarticle/458868_3

  ตอบลบ
 3. ปนัดดา30/4/56 11:25

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ