วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,438. Alveolar infiltration VS interstitial infiltration

โรคที่ทำให้เกิด infiltration ที่ปอดส่วนใหญ่จะเกิดทั้งใน airspace (ซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดของ airspce ก็คือ alveoli นั่นเอง) และที่เกิดแทรกซึมในเนื้อปอดหรือเรียกว่า interstitium โดยโรคแต่ละอย่างจะมีการเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่งมากน้อยแตกต่างกัน เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียจะมีพยาธิสภาพใน airspace มากกว่า interstitium ส่วนวัณโรคจะมีพยาธิสภาพใน interstitium  มากกว่า airspace โดยอาจเรียกรอยโรคจากภาพเอกซเรย์ที่เกิดใน airspace ว่า alveolar infiltration และที่เกิดใน interstitium ว่า interstitial infiltration
ใน alveolar infiltration พบว่า fluid สามารถเคลื่อนผ่านไปทีอื่นได้โดยผ่าน interalveolar pores จึงทำให้เห็นขอบเขตไม่ชัดเจน (poorly margined or fluffy density) จะมีหลายๆหย่อมและมีการรวมกัน(coalesce) มีการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว พบมี air bronchogram เป็นเส้นสีตำแทรกแตกกิ่งก้านอยู่ในเนื้อของปอด เนื่องจากยังมีอากาศบางส่วนอยู่ใน bronchi ที่มีขนาดใหญ่และกลาง โดยมี infiltration อยู่ล้อมรอบ ส่วนใน  interstitial infiltration มักไม่มีช่องทางที่ติดต่อถึงกัน จึงมักเห็นลักษณะขอบเขตชัดเจน การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ช้า มักไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างหรือรวมกับของใหม่
 Interstitial lung patterns  พื้นฐานหลัก มี 4 รูปแบบคือ
1. Linear- septal lines (Kerley lines)
2. Reticular- mesh like appearance, lines in all directions
3. Nodular- discrete opacities
4. Reticulonodular

Ref :
Chest x-ray อ.วิวัฒนา ถนอมเกรียรติ
http://www.wikiradiography.com/page/Interstitial+vs+Alveolar+Lung+Patterns

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น