วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,419. Costochondritis

บางครั้งอาจจะสงสัยว่าอาการเจ็บที่ผนังอกแบบใดน่าจะให้การวินิจฉัยว่าเป็น Costochondritis จึงสีบค้นพบดังนี้ครับ

เป็นการอักเสบบริเวณรอยต่อของกระดูกอ่อนและกระดูกซี่โครง(costochondral junction)มักเกิดอาการในหลายระดับโดยไม่มีการบวม อาการปวดเกิดจาการคลำหรือจับถูกตรงบริเวณกระดูกอ่อนที่มีการอักเสบตำแหน่งนั้นๆ และอาการปวดจะร้าวไปที่ผนังหน้าอกได้ ซึ่งอาการปวดสามารถเกิดได้ที่กระดูกสันอก(sternum) ด้วยดังภาพด้านล่าง แต่ไม่ควรปวดบริเวณที่นอกเหนือจากนี้เช่น ที่กระดูกซี่โครงบริเวณที่อยู่ห่างจากกระดูกสันอกไปมาก
ส่วน Tietze syndrome จะเป็นขบวนการอักเสบจากสาเหตุต่างๆ ทำให้เกิดการบวมโตขึ้นที่ตำแหน่ง costochondral junction ส่วนใหญ่จะเกิดกับกระดูกซี่โครงระดับเดียว โดยเฉพาะที่ costal cartilages ที่สอง-สาม โดยจะเด่นในซี่โครงที่สองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น