วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,471. การพิจารณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับเชื้อเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบชุมชน โดยใช้ modifiers affecting bacteriology

การที่จะพิจารณาเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบชุมชน อาจต้องพิจรณาว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อเฉพาะบางชนิดในอัตราที่สูงกว่าผู้ป่วยทั่วๆไป เช่น drug-resistant streptococcus pneumoniae (DRSP), enteric gram negative bacteria และ pseudomonas aeruginosa หรือไม่ จากการศึกษาในผู้ป่วยจำนวนมากพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหรือปัจจัยแปร (modifiers) ร่วมด้วยบางประการจะมีความเสี่ยงต่อเชื้อดังที่กล่าวมาแตกต่างกัน เราสามารถใช้ modifiers affecting bacteriology มาพิจารณาดังนี้ครับ...
1. Drug-resistant streptococcus pneumoniae (DRSP)
-  Age more than 65 years
-  Beta – lactam therapy within 3 months
-  Alcoholism exposure to child in day care
-  Multiple medical co-morbidities
2. Enteric gram-negativesUnderlying cardiopulmonary disease
- Recent antibiotic therapy
- Nursing home residence
- Multiple medical co-morbidities
3. Pseudomonas aeruginosa
- Structural lung diseases eg. bronchiectasts
- Broad–spectrum antibiotics for > 7 days within the past month
- Corticosteroids therapy (> 10 mg prednisolone)
- Severe malnutrition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น