วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,477. สรุปการรักษาลิ้นหัวใจเอออร์ต้ารั่วเรื้อรัง (chronic aortic regurgitation)

พบผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเอออร์ต้ารั่วเรื้อรังได้บ่อย ๆ จึงลองสรุปแนวทางการรักษาไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้
ในผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ต้ารั่วเรื้อรัง (chronic aortic regurgitation, chronic AR)
การรักษา Aortic valve replacement (AVR) มีข้อบ่งชี้ในการรักษาคือมีภาวะรุนแรง (severe AR) และมีอาการของโรคโดยไม่คำนึงถึงการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ( LV function)
โดยทั่วไปการผ่าตัดจะกระทำในผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีระดับของการรั่วรุนแรง เมื่อพบว่ามี progressive LV dysfunction โดยดูจากข้อมูลดังนี้
-LVEF <50%
-LV end-systolic dimension > 55 mm
-หรือ LV end-systolic diameter > 25 mm//m2
-หรือ end-systolic volume > 55 mL/m2
-หรือ LV diastolic dimension > 75 mm.
ผู้ป่วยที่มีระดับรุนแรงแต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดควรติดตามทำ echocardiography ทุก 3–12 เดือน
ถ้าเริ่มมีอาการเหนื่อยจะให้การรักษาโดย diuretics และ vasodilators (ACE inhibitors, dihydropyridine calcium channel blockers หรือ hydralazine)
โดยควบคุมให้ systolic blood pressure <140 mmHg  ซึ่ง vasodilators เป็นยาที่ดีตัวแรกในการใช้ควบคุมความดันโลหิต แต่มักจะไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีการเพิ่มของในกรณีที่มีระดับรุนแรง
นอกจากนั้นต้องให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการเป็นซ้ำของไข้รูห์มาติค  ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (infective endocarditis) งดออกกำลังกายที่รุนแรงในรายที่เป็น moderate หรือ severe aortic regurgitation

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp030912
Harrison's Principles of Internal Medicine 18 th Edition
Cardiac diagnosis and treatment; Kuanprasert Sukonthasarn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น