วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,463. Fatty liver, alcoholic liver disease

หญิง 47 ปี เคยดื่มสุราเป็นประจำ แต่เลิกมาได้ 8 เดือน มีอาการแน่นท้องบางครั้ง ผลตรวจร่างกายไม่ซีด ไม่เหลือง หัวใจและปอดปกติ ตรวจท้องมีตับโต 3 ซม. ต่ำกว่าชายโครงขวา กดไม่เจ็บ ผล LFT: SGOT 198, SGPT 173, ALP 47, TB 0.08, DB 0.06, ALB 5.1, GLOB 2.6, CHOL 238,
HBsAg: negative, Anti HCV: negative,  ผล U/S เป็นดังภาพข้างล่าง จะให้การวินิจฉัยอะไรดีครับ?ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
ผู้ป่วยมีประวัติเคยดื่มสุราอย่างต่อเนื่องมาก่อน ตรวจร่างกายพบว่ามีตับโต ตรวจพบมี  liver enzyme ขึ้นโดยเฉพาะการมี SGPT สูงกว่า SGOT, ผลการตรวจไม่พบสาเหตุที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง(ไวรัสตับอักเสบบีและซี) ลักษณะจากอัลตร้าซาวด์พบเนื้อของตับมีสีเข้มหรือขาวมากขึ้นเมื่อเทียบกับส่วน cortex ของไต (hyperechogenicity) ไม่พบการมีก้อนหรือการอุดตันท่อน้ำดี (ไม่ได้แสดงไว้) การวินิจฉัยจึงคิดถึงการมีไขมันสะสมที่ตับ (fatty liver) จากการดื่มสุรามากที่สุดครับ

1 ความคิดเห็น: