วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,462. Beta blockers in heart failure


อาจจะสงสัยว่าการให้ยา beta blockers สามารถใช้รักษา heart failure ได้อย่างไร? ใช้ได้ในกรณีใดบ้างและจะเริ่มให้ได้เมื่อไร?
กลไกของ beta blockers จะไปลดผลของระบบประสาทสิมพาเทติค (sympathetic nervous system) ที่ส่งผลเสียต่อหัวใจ ได้แก่ ภาวะการขาดเลือด, การเกิด arrhythmias, การเกิด remodeling และภาวะที่เป็นพิษต่อ myocytes  และยายังมีผลยับยั้ง renin-angiotensin system (RAS) โดยลดการหลั่ง renin จากไต
   การใช้ยา beta blocker ในระยะยาวจึงช่วยลดอาการของ heart failure ได้ การใช้ beta-blockers อย่างต่อเนื่องมีผลทำให้ left ventricular ejection fraction เพิ่มขึ้น, ลด left ventricular volumes และ myocardial mass, ปรับปรุง left ventricular geometry และ ลดการเกิด mitral regurgitation (การที่หัวใจขยายขนาด และมีรูปเป็นทรงกลมมากขึ้นจะส่งผลให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท) การที่ beta blockers ทำให้โครงสร้างซึ่งเกิด cardiac remodeling ไปแล้ว กลับคืนสู่ภาวะที่ใกล้เคียงปกติ เรียกว่า “reverse remodeling”
   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางคลินิกยืนยันว่า ผู้ป่วย congestive heart failure ทุกราย ไม่ว่าจะอยู่ใน NHYA class ใด สมควรได้รับ beta-blockers ร่วมกับ ACEIs ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ โดยผู้ป่วย acutely decompensated heart failure และผู้ป่วยที่ยังต้องรับการรักษาด้วย intravenous inotropics ยังไม่ควรได้รับ beta-blockers จนกระทั่งผู้ป่วยจะกลับคืนสู่ compensated state ที่ควบคุมได้ด้วยยาชนิดรับประทาน ส่วนชนิดของยาและขนาดยาที่เลือกใช้ขอให้อ่านศึกษาต่อเพิ่มตามในลิ้งค์นะครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น