วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1.436. ข้อควรทราบเรื่องการตรวจกำลังกล้ามเนื้อ

ระดับกำลังของกล้ามเนื้อนอกจากแบ่งเป็นเกรด 1-5 แล้ว ที่เกรด 4 ยังแบ่งเพิ่มเป็น 4-, 4 และ 4+ โดย
เกรด 0 หมายถึงไม่มีการเคลื่อนไหว
เกรด 1 หมายถึงมีการหดตัวของกล้ามเนื้อเล็กน้อยแต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของข้อ
เกรด 2 หมายถึงเคลื่อนไหวได้แต่ไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้
เกรด 3 หมายถึงสามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้แต่ไม่สามารถต้านแรงผู้ตรวจได้
เกรด 4- หมายถึงต้านแรงของผู้ตรวจได้เล็กน้อย
เกรด 4 หมายถึงต้านแรงของผู้ตรวจได้ปานกลาง
เกรด 4+ หมายถึงต้านแรงของผู้ตรวจได้ดีมาก
เกรด 5 หมายถึงกำลังแข็งแรงเป็นปกติ
แต่ในทางปฏิบัติก็มีการใช้คำอื่นๆ ได้แก่
Paralysis = ไม่มีการเคลื่อนไหว
Severe weakness = ไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้
Moderate weakness = สามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้แต่ไม่สามารถต้านแรงผู้ตรวจในระดับน้อยได้
Mild weakness = สามารถต้านแรงผู้ตรวจในระดับปานกลางได้
Full strenght = กำลังแข็งแรงเป็นปกติ
นอกจากนั้นลักษณะรูปแแบบของการอ่อนแรงก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าระดับของการอ่อนแรง เช่น
การอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งหรือสองข้างที่เกิดกับกล้ามเนื้อ extensor ของระยางค์ส่วนบนและที่เกิดกับกล้ามเนื้อ flexor ของระยางค์ส่วนล่าง(การอ่อนแรงแบบ pyramidal) ซึ่งช่วยบ่งบอกว่าเกิดพยาธิสภาพที่ pyramidal tract, การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนต้นทั้งสองข้างสนับสนุนการมีพยาธิสภาพที่กล้ามเนื้อเอง, และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งสองข้างสนับสนุนการมีพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนปลาย
การตรวจ pronator drift ถือว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการตรวจค้นหาการอ่อนแรงของระยางค์ส่วนบน
การตรวจกำลังของกล้ามเนื้อควรจะตรวจละเอียดถึงกล้ามเนื้อแต่ละมัดหรือแต่ละกลุ่ม เท่าที่จะสามารถทำได้

Ref:
Harrison's Principles of Internal Medicine 18 th Edition

2 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าแขนซ้ายอ่อนแรงไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ว่าใช้หัวไหล่ขยับราบเข้าหาตัวได้ ถือว่าอยู่ในเกรดไหนค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15/6/61 22:49

  ถ้าระดับการรับรู้สติอยู่ในระดับ semicoma
  มีการตอบสนองต่อการปรับหัวเตียงสูงคือการยกเเขนขึ้น สามารถตรวจกำลังกล้ามเนือ(เกรด3)

  ได้ไหมคะ

  ตอบลบ