วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,475. ข้อคิดในการแก้ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ที่มีภาวะน้ำเกิน

บางครั้งจะพบว่ามีการพยายามจะแก้ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำให้กลับมาปกติอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยซึ่งมีภาวะที่มีภาวะน้ำในร่างกายเกิน และเกิดภาวะการเจือจาง (dilutional hyponatremia) เช่น ในผู้ป่วย congestive heart failure, liver cirrhosis, renal diseases เช่น chronic renal failure หรือ nephrotic syndrome และอื่นๆ ซึ่งการแก้ไขเร็วในผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรัง (และผู้ป่วยเองก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการอะไร) เราทราบกันดีแล้วว่าอาจเกิดภาวะ central pontine myelinolysis ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนมาได้ (irreversible) โดยแนวทางส่วนใหญ่จะยอมรับและให้เกิดมีภาวะ hyponatremia ได้บ้างในระหว่างที่กำลังให้การรักษาที่สาเหตุร่วมกับการรักษาภาวะน้ำเกินแต่คงไม่ต่ำจนทำให้เกิดอาการรุนแรงกับผู้ป่วย และต้องระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่นการได้โซเดียมที่มากเกินไปจากการให้สารน้ำที่ใช้รักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น