วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,430. Diagnosis migraine without aura

ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะและสงสัยว่าจะเป็น migraine หรือไม่ เราอาจใช้เกณฑ์ช่วยวินิจฉัย เพื่อความถูกต้องมากขึ้น มาดูที่ migraine without aura ซึ่งพบได้บ่อยๆ ก่อนนะครับ

โดยใช้ International Classification of Headache Disorders 2nd Edition, ICHD-II
เกณฑ์การวินิจฉัย migraine without aura
A. มีอาการเกิดขึ้น อย่างน้อย 5 ครั้งและครบเกณฑ์ในข้อ B-D
B. อาการปวดศรีษะเกิดขึ้น 4-72 ชม. (ไม่ได้รักษาหรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้น)
C. มีอาการอย่างน้อย 2 อย่างดังนี้
  1. เป็นข้างเดียว
  2. อาการปวดเป็นจังหวะตามการเต้นหัวใจ (Pulsating)
  3. ความรุนแรงปานกลางถึงมาก
  4. ความรุนแรงมากขึ้นโดยการมีกิจกรรมที่ทำประจำ เช่น การเดิน ขึ้นบันได หรือทำให้ต้องเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว
D. ระหว่างที่มีอาการปวดมีอย่างน้อย 1 อย่างดังนี้
  1. คลื่นใส้ และ/ หรืออาเจียน
  2. กลัวแสงและเสียง
E. ไม่อธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น