วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,426. Microalbuminuria

อาจจะสงสัยว่า microalbuminuria คือค่าเท่าไร เพราะเห็นมีหลายค่าและหน่วยก็แตกต่างกัน

คือ ภาวะที่มีอัลบูมินในปัสสาวะระหว่าง 30 -300 มิลลิกรัมภายในเวลา 24ชม. หรือปริมาณ 30 – 300 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัม(หรือมิลลิกรัมต่อกรัม)ของครีอาตินีน และจะต้องพบ 2 ใน 3 ครั้งของปัสสาวะที่เก็บต่างเวลากัน(ส่วนใหญ่ห่างกันประมาณ 3-6 เดือน)
ซึ่งการมีภาวะ microalbuminuria อาจจะไม่เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมก็ได้ เช่น  ภาวะไข้สูง ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ขณะมีประจำเดือน มีตกขาว การตั้งครรภ์ ภาวะหัวใจวาย การออกกำลังกายอย่างหนัก และภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า 300 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จึงมีความจำเป็นในการแยกภาวะนี้ออกไป ซึ่งการซักถามประวัติ การตรวจร่างกายและการตรวจปัสสาวะซ้ำในช่วงเวลาที่ต่างกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยแยกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น