วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

1,445. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c และระดับน้ำตาลเฉลี่ย

ใน Standards of Medical Care in Diabetes—2011 โดย American Diabetes Association (ADA) ได้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างระดับ HbA1c และระดับน้ำตาลเฉลี่ยว่าเป็นดังนี้ (เป็นการศึกษาในประชากรจำนวน 507 คน ทั้งผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1,2 และผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน เป็นเวลา 3 เดือน)

HbA1c(%)                  ระดับน้ำตาลเฉลี่ย(mg%)
6                                                126 
7                                                154 
8                                                183 
9                                                212
10                                              240
11                                              269
12                                              298

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น